ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΘΕΣΗΣ «IT Support (Hardware & Δίκτυα

 

Το Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων «Η Θεοτόκος» προκηρύσσει θέση εργασίας IT Support (Hardware & Δίκτυα) για το Τμήμα Πληροφορικής.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr, έως 25/6/2021.

 

Περιγραφή Θέσης

 Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να κατέχει τα ακόλουθα προσόντα και δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
 • Πενταετή εμπειρία, τουλάχιστον, στο Helpdesk / Network and System Administration.
 • Καλή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής σε εσωτερικούς χρήστες (λογισμικό και υλικό).
 • Γνώση στην εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του υλικού στην υποδομή και το δίκτυο επικοινωνιών.
 • Εμπειρία στη διαχείριση των διακομιστών Windows, τις βάσεις δεδομένων, του Microsoft Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Active Directory, Google Cloud, Virtualization Hyper-V, web infrastructure, Citrix Xen server, Asterisk Voip.
 • Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, Windows Server, windows 10, Linux.
 • Εξαιρετική Γνώση Δικτύωσης.
 • Πολύ καλή γνώση εγκατάστασης και διαχείρισης συστημάτων ασφαλείας εταιρικού δικτύου (Firewall, VPN).
 • Οργανωτικές, αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Συνεργασία και ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση στις νέες τεχνολογίες.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και πνεύμα ομαδικής εργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις / προσόντα που σχετίζονται με αυτό θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

 

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες:

 • Το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος.
 • Το υλικό πληροφορικής (hardware).
 • Το τοπικό δίκτυο και η υποστήριξη και συντήρηση αυτού.
 • Η τηλεφωνική υποδομή (VoIP), τεχνική υποστήριξη και επαφή με παρόχους.
 • Οι υποδομές ελέγχου και ασφάλειας (hardware & software).
 • Η ασφάλεια της δικτυακής παρουσίας των τερματικών και λοιπών συσκευών.
 • Η δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση των συστημάτων, υποδομών και εφαρμογών ασφάλειας δικτύων και ασφάλειας.
 • Η τεχνική υποστήριξη χρηστών σε θέματα Software / hardware, περιφερειακά.
 • Η παραμετροποίηση εσωτερικών συστημάτων.
 • Η εσωτερική εκπαίδευση χρηστών σε θέματα χρήσης λογισμικού.
 • Η διαχείριση και αναφορά σχετικά με το σύστημα ticketing της τεχνικής υποστήριξης.
 • Η ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, τις επιδόσεις και την αξιόπιστη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Η υποστήριξη σε οποιοδήποτε άλλο έργο / εργασίες που θα ζητηθεί και η ανάληψη επιπλέον καθηκόντων που μπορεί να ανατεθούν σχετικά με την τεχνική υποστήριξη.

Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr δηλώνετε υπεύθυνα,  ότι επιτρέπετε στο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» να αποθηκεύσει σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σας, το οποίο περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών αυστηρά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής σκοπό.

 

]]>