ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής - Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''»

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής - Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» παραθέτεται ο οριστικός πίνακας συμμετεχόντων.

 

Τελευταία Ενημέρωση : 02 Dec 2020 - [2020-02-12 12:04:00]

 

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης

 

Α/Α

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Μόρια

1

8 - 6/10/20

30

2

9 - 7/10/20

30

3

15 - 14/10/20

30

4

22 - 16/10/20

30

5

23 - 16/10/20

30

6

28 - 16/10/20

30

7

34 - 16/10/20

30

8

17 - 16/10/20

35

9

2 - 1/10/20

40

10

5 - 1/10/20

40

11

7 - 5/10/20

40

12

10 - 9/10/20

40

13

13 - 14/10/20

40

14

18 - 16/10/20

40

15

19 - 16/10/20

40

16

27 - 16/10/20

40

17

29 - 16/10/20

40

18

30 - 16/10/20

40

19

6 - 5/10/20

42

20

21 - 16/10/20

42

21

26 - 16/10/20

42

22

4 - 1/10/20

50

23

12 - 12/10/20

50

24

25 - 16/10/20

50

25

35 - 16/10/20

50

26

1 - 1/10/20

52

27

20 - 16/10/20

52

28

24 - 16/10/20

52

29

32 - 16/10/20

52

30

33 - 16/10/20

52

31

31 - 16/10/20

55

32

11 - 9/10/20

72

33

14 - 14/10/20

72

34

16 - 15/10/20

72

35

3 - 1/10/20

90

 

 

               

 

 

 

 

 

]]>