Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης -ΚΔΗΦ

 

Αποτίμηση της Πράξης Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής – ΚΔΗΦ – Ι.Π.Α.Π ‘’Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’

 

Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε το συνημένο αρχείο εδώ