Διοικητικά Όργανα

Τη γενική διοίκηση του ιδρύματος έχει το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που προσφέρει το έργο του σε εθελοντική βάση (αμισθί). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Διευθυντή, ο οποίος έχει τη διοικητική και επιστημονική ευθύνη του φορέα. Για το συντονισμό του έργου του Ιδρύματος ο Διευθυντής συνεργάζεται στενά με τους Προϊσταμένους και τους Υπευθύνους των τμημάτων του Ιδρύματος.

 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από τα εξής μέλη:

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος  ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ερωτόκριτος, Δικηγόρος
Γενικός Γραμματέας           ΜΥΓΙΑΚΗΣ Γεώργιος, Οικονομολόγος
Α΄ Αντιπρόεδρος  ΠΑΠΠΑ Μαρία, Αρχιτέκτονας   
Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΡΑΜΕΩΣ Μαρία Ελένη, Δικηγόρος
Σύμβουλοι 

ΛΙΑΠΠΑΣ Ιωάννης, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών  


ΚΑΡΕΛΛΑΣ Παναγής, Επιχειρηματίας

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Καρδιολόγος

ΜΠΑΡΔΑΝΗ Ειρήνη, Δικηγόρος    
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ Μαργετίνα, Δικηγόρος

Επίτιμα Μέλη     

ΓΚΕΡΤΣΟΥ-ΦΑΣΣΕΑ Μαρία, Φίλοι του Ιδρύματος
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Ιωάννης,
, Παιδίατρος

Νομικός Σύμβουλος  ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Χαράλαμπος

 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

 

οργανογραμμα θεοτοκος 2015