ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» ΑΠΟ 1/9/2020

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 1/9/2020 το Ίδρυμα θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου με αρ. Δ11/Φ.29/Γ.Π. οικ. 19881/691.

Με γνώμονα την ασφαλή υποδοχή εργαζομένων και εξυπηρετούμενων μας, δίδονται οι παρακάτω οδηγίες:

 

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η προσέλευση των εξυπηρετουμένων που έχουν υποκείμενα νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.) τα οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1856/Β΄/15-05-2020) επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας τους καθώς και των εξυπηρετούμενων που έχουν πρόσωπα στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον με υποκείμενα νοσήματα.

 

Β. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.51352/14.08.2020) από εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους, τόσο κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά την παραμονή τους εντός του Ιδρύματος.
  2. Θερμομέτρηση  των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων κατά την είσοδό τους στο Ίδρυμα.
  3. Ο/Η συνοδός του εξυπηρετούμενου δεν θα εισέρχεται στο ΘΕΟΤΟΚΟΣ παρά μόνο εάν απαιτείται και κριθεί απολύτως απαραίτητο.
  4. Επισκέψεις άλλων προσώπων δεν επιτρέπονται (π.χ. εθελοντές, ξεναγήσεις κλπ) εξαιρουμένων κατά περίπτωση των αναγκαίων προμηθευτών – υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία του Ιδρύματος.
  5. Στους εκπαιδευτικούς χώρους, στους χώρους πολλαπλών χρήσεων καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους τηρείται απόσταση 1,5 μ. και όλοι οι κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας.
  6. Προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξωτερικούς χώρους όπου είναι εφικτό για τη μείωση στο μέγιστο βαθμό των ωρών συγχρωτισμού.
  7. Επικέντρωση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής με έμφαση στην τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής.

 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Παροχή επαρκών ποσοτήτων αντισηπτικών και μέσων ατομικής προστασίας (όπως μάσκες, γάντια κλπ.) και ενημέρωση των εξυπηρετούμενων και των εργαζομένων για την ορθή και ασφαλή τους χρήση.

2. Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εξυπηρετούμενων στη τήρηση των υγειονομικών μέτρων και των κανόνων της ατομικής υγιεινής καθώς και την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων.

3. Τακτικός και συχνός ειδικός καθαρισμός των κτιριακών μας εγκαταστάσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας «Μέτρα Προστασίας της δημόσιας υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο της διασποράς του κορωνοϊού SARS Cov-2 μετά την επιστροφή στις σχολικές μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες (ΑΔΑ:ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ).

4. Παρακολουθούμε τη συμβατική υποχρέωση του αναδόχου μεταφοράς των εξυπηρετουμένων μας όσον αφορά στην ορθή τήρηση των κανόνων υγιεινής, από τους συνοδούς κάθε οχήματος.

5. Αξιοποίηση του φυσικού αερισμού, αποφυγή χρήσης κλιματιστικού, ενώ όπου είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η ορθή χρήση του, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ:6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ).

6. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετούμενος – εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα ακολουθούνται πιστά οι από 5/5/20 Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος έχουν οριοθετηθεί τέσσερις (4) ειδικά διαμορφωμένοι χώροι.

 

Οι Υπεύθυνοι τήρησης των μέτρων υγιεινής - προστασίας όπως έχουν οριστεί, θα είναι η Ιατρική Ομάδα του Ιδρύματος και πρόσωπο αναφοράς κρουσμάτων η νοσηλεύτρια κ. Β. Ταλάντζη (τηλ. 6970232639 – email : vtalantzi@theotokos.gr).

 

Οι παραπάνω οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν έπειτα από την έκδοση νεότερων οδηγιών από τα συναρμόδια Υπουργεία με τα οποία βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερωθείτε εγγράφως.

Από τη συνεργασία και την υπευθυνότητα όλων μας θα κριθεί το αποτέλεσμα της δύσκολης μάχης που έχουμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα.

Καλή Αρχή.

Μπορείτε να κατεβάσετε το επίσημο έγγραφο εδώ 

]]>